Ontwikkelen bouw-renovatieplan


Het opzetten van technische werkomschrijvingen en bestekken.
Het aanbesteden van het werk of in bouwteam ontwikkelen.
Het selecteren van de juiste bouwpartners in overleg met opdrachtgever.

Budgetteren van bouw en ontwikkelingskosten


Haalbaarheidsstudie.
Opzetten van planning met bouwpartners en opdrachtgever.
Opzetten van vergunningstraject.

Directievoering tijdens bouwproces


Facturatie en meer en minderwerk.
Oplevering en nazorg.

Technische werkomschrijvingen bestekken opzetten

Wij kunnen voor desgewenst een technische werkomschrijving of bestek laten opzetten ter voorbereiding op de werkzaamheden en offerte aanvragen.
Desgewenst kunnen wij u ook verwijzen of helpen met het tekenwerk, wij werken met een aantal vaste architecten die u zeker van dienst kunnen zijn.

Selecteren van de juiste bouwpartners

Op basis van de werkzaamheden selecteren wij de juiste bouwpartners , uiteraard kunt u ook eigen partijen aandragen als u hier goede ervaringen mee heeft.

Aanbesteden van de werkzaamheden of in bouwteam werken

Aan de hand van de tekeningen en bestek zullen wij de werkzaamheden aanbesteden en/of met de bouwpartners laten uitrekenen.
Wij zullen de offertes nalopen en controleren op volledigheid en juist prijseenheid.

Haalbaarheidsstudies

Bij de haalbaarheidsstudie doen wij samen met de opdrachtgever/architect onderzoek naar- en de analyse van de haalbaarheid van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief naar de positieve als negatieve punten te kijken en de kansen en risico’s van een project inzichtelijk te maken. Hierbij wordt ook aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen uitvoeren en wat uiteindelijk de kans is om het een succes te maken.

Planning

Samen met u en de bouwpartners gaan we de gewenste planning bekijken en opzetten, hierin zullen ook diverse tussentijdse meetmomenten worden ingepland om de status van het werk te bekijken en waar nodig is bij te sturen.

Vergunningen

Wij kunnen u helpen bij de aanvraag van diverse vergunningen benodigd voor het project. Denk hierbij o.a. aan de omgevingsvergunning.
Daarnaast kunnen wij u helpen met de benodigde stukken welke nodig zijn om de vergunningen aan te vragen. Denk hierbij aan constructieve gegevens of diverse berekeningen ( daglicht/ventilatie etc.)

Financiën

Wij kunnen voor u een eerste raming opzetten welke vervolgens wordt uitgewerkt in een definitieve begroting- budget.
Tijdens de werkzaamheden houden wij voor u de facturatie van de diverse bouwpartners bij evenals het meer en minderwerk wat eventueel ontstaat.

Oplevering en nazorg

Samen met de diverse bouwpartners leveren wij voor u het bouwproject op en zorgen wij ervoor dat eventuele opleverpunten z.s.m. worden afgehandeld naar tevredenheid.
Mochten er onverhoopt na het in gebruik nemen van u project toch nog zaken zijn welke onder garantie vallen of die u na de in gebruik name toch nog wilt veranderen kunt u ons altijd bellen.